25 lat Drawieńskiego Parku Narodowego


drawa

Drawieński Park Narodowy obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Z tej okazji otwarto dziś wystawę w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Potrwa do 7 czerwca. Warto zapoznać się z historią tej okolicy. Sięga dalej niż do 1990 roku, kiedy to oficjalnie powstał Drawieński Park Narodowy.

Ziemie sporne

Park zajmujący powierzchnię ponad 11 tys. ha (z czego przeszło 80 procent zajmują lasy, a 10 procent wody) był świadkiem historycznych sporów i przepychanek. Pierwotnie tereny te należały do Piastów, ale w XIII w. przeszły pod władanie brandenburskie. Częściowo udało się odzyskać ziemie w 1368 roku (od Gwdy po południową Drawę i Płociczną). Z kolei w XV w. obszar, gdzie dziś znajduje się Drawieński PN należał do zakonu krzyżackiego.

Zmienne losy

Spokojniejsza atmosfera zapanowała w XVI w., ale w latach 1618-1648 toczyła się wojna trzydziestoletnia, a w połowie wieku ziemie polskie przeżyły potop szwedzki. Po pierwszym rozbiorze Polski puszcza drawska znalazła się pod pruskim zaborcą. Obszar był dość atrakcyjny – już od XIV w. żeglowano na Drawie, a w XVIII w. wykorzystywano ją do transportu produktów do Frankfurtu.

Walk ciąg dalszy

W latach dwudziestych XX w. Niemcy zaczęli planować budowę systemu umocnień na swojej wschodniej granicy. Tak powstał w latach 1932-1945 ciągnący się na ponad 270 km Wał Pomorski – fortyfikacja z 900 schronami i stanowiskami ogniowymi. Przebiegał częściowo na zachodnim brzegu Drawy. W lutym 1945 roku miało miejsce tzw. przełamanie Wału Pomorskiego. Żołnierze Wojska Polskiego walczyli wraz z żołnierzami Armii Czerwonej o wyzwolenie ziem spod okupacji niemieckiej. W 1985 roku otwarto Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu. Ekspozycja dotyczy historii walk na Pomorzu Środkowym na przestrzeni wieków.

Od rezerwatu do parku narodowego

Zalążki parku sięgają lat siedemdziesiątych XX w. Wtedy utworzono rezerwat Rzeka Drawa. Duże zaangażowanie w promowanie ochrony i badania przyrody puszczy drawskiej mieli naukowcy z Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wniosek o utworzenie Drawieńskiego Parku Narodowego został złożony w latach 1978-1979 przez Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody i Ligę Ochrony Przyrody. Przełomem była konferencja naukowa „Zasoby przyrody w województwie gorzowskim” w 1981 roku – podniesiono ponownie kwestię utworzenia parku. W badaniach i gromadzeniu dokumentacji brali udział pracownicy wielu ośrodków z Gorzowa Wlkp., Poznania i Szczecina. Trwały one do 1985 roku. Na rzecz powstania parku działała także młodzież szkolna, nauczyciele i społecznicy. Współpraca wielu osób zainteresowanych ochroną fauny i flory dała owoce w postaci utworzenia w 1990 roku Drawieńskiego Parku Narodowego.